Reklamační řád

Obecná ustanovení
Záruční a reklamační podmínky se řídí platnou legislativou a zároveň záručními podmínkami výrobce. Podmínkou k vyřízení reklamace je doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Zároveň je nutné spolu se zbožím zaslat záruční list s výjimkou zboží, pro které se záruční listy nevystavují.

Poškozená zásilka
Při převzetí zásilky je vždy nutné pečlivě překontrolovat její obsah zda není zboží poškozeno. V případě jakéhokoli poškození je vždy nutné sepsat s dopravcem či řidičem protokol na místě a neprodleně nás o tomto informovat na e-mail info@obchodproremesla.cz.

Záruční doba
Na zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruka, tedy v případě spotřebitele (kupní smlouva dle občanského zákoníku) má právo na záruční dobu 24 měsíců. V případě nákupu zboží, které podnikatel pořídí v rámci své podnikatelské činnosti je kupujícímu  poskytována standardní záruční doba 12 měsíců, v souladu s obchodním zákoníkem.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly apod. Dále se záruka nevztahuje na:
a) mechanické poškození zboží,
b) poškozením elektrickým přepětím,
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídá výrobcem stanoveným zatížením (vlhkostí, prašností, teplotou, chemickým působením apod.),
d) neodbornou aplikací, instalací či zacházením

Uplatnění reklamace
Nejrychlejší cestou k vyřízení reklamace je obrátit se s nárokem na reklamaci přímo na autorizovaný servis dané značky, jejichž seznam je přiložen v návodu, nebo záručním listě. Kupující má právo obrátit se na provozovnu, kde zboží zakoupil. Reklamaci lze provést osobně, nebo zaslat zboží na níže uvedenou adresu v Havlíčkově Brodě. Spolu s reklamovaným zbožím kupující zašle záruční list, popis závady, doklad o zaplacení (kopie) a zpáteční adresu. V případě bezproblémově uznané reklamace bude zboží zasláno bezplatně zpět na uvedenou adresu. V opačném případě bude zákazník kontaktován a bude jednáno o dalším postupu.

Adresa k zasílání zboží pro reklamaci:
Obchod pro řemesla, s.r.o.
Havlíčkovo náměstí 160
580 01  Havlíčkův Brod

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na info@obchodproremesla.cz nebo telefonních číslech v kontaktech.