Obchodní podmínky

platné pro internetový obchod společnosti Obchod pro řemesla, s.r.o. (dále jen prodávající). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi obchodními partnery (dále jen kupující) a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.
Smluvní strana prodávajícícho:
Obchod pro řemesla, s.r.o.
se sídlem Havlíčkovo náměstí 160, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 24194344    DIČ: CZ 24194344
zapsaná ve složce C 187483 vedená u Městského soudu v Praze

1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu na adrese http://www.obchodproremesla.cz
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství či termínu. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, a že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

2. Ceny

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží i po odeslání objednávky kupujícím, avšak potvrzujícím mailem ze strany prodávajícího prodávající akceptuje uvedené ceny. 
Souhrnná cena poštovného, balného a dobírky se připočítává ve výši 170,-- Kč (Česká pošta) a 160,-- Kč (PPL), pokud celková částka zásilky nepřesahuje 999,-- Kč vč. DPH. Při osobním odběru v provozovně prodávajícího se dopravné a balné neúčtuje.


3. Dodání zboží a způsob platby

Objednané zboží je odesláno, resp. je k vyzvednutí do 3 kalendářních dnů po obdržení objednávky, pokud v potvrzení objednávky nebyla odeslána informace o jiné dostupnosti skladové zásoby. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Dodání objednaného zboží po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím.

Objednávky se vyřizují s možností následujících variant plateb:
a) dobírka - platba při doručení přepravcem na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce (cena 30,-- Kč).
b) hotovost - platba při osobním odběru zboží v provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky v provozní době prodávajícího a po předchozí telefonické domluvě.
c) bankovním převodem - platba před odebráním zboží, po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží expedováno.

Více o cenách a způsobech dopravy...

4. Výměna zboží

Výměna zboží prodávajícím se může provést během 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní zašle zboží nové. Nelze vrátit či vyměnit zboží vyrobené na základě osobní specifikace kupujícího (odstín, provedení úprav, apod.).

5. Právo na storno kupní smlouvy

Kupující má právo bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
a) dodávky zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu,
b) na dodávky zboží upravené na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a na přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem,
c) na dodávky spotřebního zboží, u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Lhůta začíná běžet dnem příjmu zboží. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní od odstoupení smlouvy vrátí celou prodejní cenu včetně dopravného na bankovní účet kupujícího. Poplatky za převod či vrácení peněz hradí prodávající.

6. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů v ČR. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady. Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem.

7. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Prodávající zajišťuje důvěrnost a zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům než jsou obchodní záležitosti související s dodavatelsko-odběratelským vztahem prodávajícího a kupujícího.

8. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Oblasti, které výše nejsou řešeny odlišně se řídí Občanského zák. č. 89/2012 Sb.